ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Χρήσιμες Ιστοσελίδες


HELLENIC INFORMATION CENTER

https://www.hic.gr/
Τώρα μπορείτε να ελέγξετε αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματός σας είναι σε ισχύ, εύκολα και γρήγορα.Εισάγοντας την πινακίδα του οχήματός σας και το ΑΦΜ σας στα πεδία της εφαρμογής, μπορείτε να δείτε αμέσως αν το όχημά σας είναι ασφαλισμένο, σε ποια εταιρία, καθώς και τη διάρκεια της ασφάλισης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

https://opencar.services.gov.gr
Μέσα από την πλατφόρμα μπορούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες σχετικά με οχήματα τα οποία διαθέτουν πινακίδες που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα.
 
Για είσοδο δεν απαιτείται αυθεντικοποίηση και η αναζήτηση πραγματοποιείται με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης της υπηρεσίας είναι:
 
Αν το όχημα είναι σε κίνηση / ακινησία ή έχει κλαπεί
Αν είναι ασφαλισμένο / ανασφάλιστο
Το χρώμα, ο κατασκευαστής και ο τύπος του οχήματος.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Γ.Δ.Α.)

www.mib-hellas.gr/mib/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

https://www.bankofgreece.gr/

ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

http://www.pligf.gr/

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

http://www.epikef.gr/

ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΑΝ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ


Επισκεφθείτε το online Γενικό Μητρώο Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της ΚΕΕΕ όπου βρίσκονται καταγεγραμμένοι όλοι οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

http://insuranceregistry.uhc.gr/Search