ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Διαδικτυακών Κινδύνων-Ασφάλιση Κυβερνοεπιθέσεων

Στη σημερινή εποχή κάθε επιχείρηση έχει υιοθετήσει τη τεχνολογία προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά και να προσαρμόζεται στις όλο και περισσότερο  αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής. Για να αναπτυχθεί μία επιχείρηση, οφείλει να ενημερώνεται διαρκώς για κάθε νέο τεχνολογικό μέσο και να το προσαρμόζει στις ανάγκες της με σκοπό την βελτιστοποίηση τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών της όσο και της αποδοτικότητάς της.
Στον αντίποδα αυτής της ανάπτυξης, που περιλαμβάνει τη χρήση διαδικτύου, την ψηφιοποίηση προσωπικών δεδομένων πελατολογίου, πληρωμές μέσω διαδικτύου κ.ο.κ , υπάεχει η δημιουργία κινδύνων για επίθεση στα ηλεκτρονικά δεδομένα της εκάστοτε εταιρείας από hackers. Έτσι οι επιχειρήσεις, πέρα από την ασφάλιση των περιουσιακών τους στοιχείων, σπεύδουν να προστατευτούν σε περίπτωση ενδεχόμενης κυβερνοεπίθεσης από αξιώσεις και απαιτήσεις έναντι τρίτων, σύμφωνα με τον νέο αυστηρό Ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR679/2016.

Η ασφάλιση κυβερνοεπιθέσεων (cyber insurance) απευθύνεται σε επιχειρήσεις που:
  • Διατηρούν ηλεκτρονικό πελατολόγιο και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονικά αρχεία.
  • Διενεργούν συναλλαγές με Πιστωτικές, Χρεωστικές & Κάρτες επιβράβευσης
  • Χρησιμοποιούν τεχνολογικά συστήματα λειτουργίας.
  • Χρησιμοποιούν εργαλεία ηλεκτρονικών πωλήσεων.

Ενδεικτικές και όχι περιοριστικές καλύψεις προγράμματος είναι:
  • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων 
Αποζημίωση σε όσους υπέστησαν ζημιά λόγω απώλειας των προσωπικών τους δεδομένων από την ασφαλιζόμενη εταιρία.
 
  • Διαχείριση Περιστατικών Παραβίασης Ασφάλειας
Καλύπτονται τυχόν έξοδα και Υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης ασφάλειας και απώλειας προσωπικών δεδομένων. Τυπικά περιλαμβάνονται νομικά έξοδα - έξοδα αποκατάστασης φήμης ασφαλισμένου - έξοδα γνωστοποίησης συμβάντος – έξοδα για επαναφορά δεδομένων - έξοδα αποκατάστασης βλάβης υπολογιστών και δικτύου.
 
  • Κυβερνοεκβιασμός και Καταβολή Λύτρων
Η ασφαλιστική καλύπτει πληρωμές λύτρων σε τρίτους στα πλαίσια περιστατικού εκβιασμού και απειλών, για βλάβη στο δίκτυο της ασφαλιζόμενης επιχείρησης ή και σε διαρροή δεδομένων και πληροφοριών.
 
  • Απώλεια εσόδων
Καλύπτονατι βασικά έξοδα λόγω διακοπής της δραστηριότητας της επιχείρησης, που έχει δεχτεί παραβίαση ασφάλειας και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών
 
  • Διοικητικά Πρόστιμα
Καλύπτονται τυχόν πρόστιμα, που θα επιβληθούν στη ασφαλιζόμενη επιχείρηση από τις αρμόδιες αρχές, εξαιτίας ενός περιστατικού παραβίασης ασφάλειας και απώλειας προσωπικών δεδομένων.
 
  • Δόλια Εντολή μεταφοράς χρημάτων
Ορισμένες εταιρίες στην ασφαλιστική αγορά έχουν την δυνατότητα να παρέχουν και κάλυψη για συμβάντα που αφορούν αποστολή χρημάτων σε άγνωστο παραλήπτη μετά από λήψη παραποιημένου παραστατικού μέσω email.
Κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του μεγέθους της δραστηριότητας της, είναι σημαντικό να επενδύσει στην ασφάλιση της προστασίας της έναντι των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων, διασφαλίζοντας τόσο το κύρος της στην αγορά όσο και την ρευστότητά της από οικονομικές συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από περιστατικό κυβερνοεπίθεσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες