ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Exclusive 1500

Ένα πρόγραμμα Αποκλειστικής Διάθεσης
Ένα νέο Ομαδικό πρόγραμμα αποκλειστικής διάθεσης από την Group Μέριμνα σε συνεργασία με την Groupama Ασφαλιστική που καλύπτει την απαλλαγή των 1.500 € στα Νοσοκομειακά προγράμματα των πελατών της.

Πλεονεκτήματα του προγράμματος
  • 100% Κάλυψη μέχρι 1.500 € ετησίως
  • Δεν υπάρχει περίοδος αναμονής για προϋπάρχουσες και συγγενείς της ασφάλισης ασθένειες για όλους τους ασφαλισμένους (κατά την έναρξη και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου)
  • Κάλυψη τέκνων με έκπτωση, ως καλυπτόμενα μέλη έως την ηλικία των 27 ετών
  • Δεν χρειάζεται ερωτηματολόγιο Υγείας
  • Προσφέρεται σε εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή
Προϋποθέσεις Ασφάλισης
Μπορούν να ενταχθούν οι κάτοχοι ατομικού ή ομαδικού συμβολαίου, ασφαλισμένοι σε Δημόσιο Φορέα Ασφάλισης με ηλικία κατά την ένταξη από 14 ημερών έως 65 ετών.
Απευθυνθείτε σε ένα συνεργάτη της Group Μέριμνα για περισσότερες λεπτομέρειες 
cmiq40461604183158cab0949.jpg