ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Κάθε επιχείρηση που θέλει να ασφαλίσει τα μεταφερόμενα εμπορεύματα της, είτε στο πλαίσια εισαγωγών και εξαγωγών είτε ακόμα και κατά τη διάρκεια εγχώριων διακινήσεων από φυσική ζημία ή απώλεια, προνοεί εγκαίρως στη σύναψη Ασφαλιστικού Συμβολαίου Μεταφορών.

Ο μεταφορέας έχει την ευθύνη των εμπορευμάτων από τη στιγμή που τα παραλαμβάνει και τα διακινεί με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο (φορτηγό – αυτοκίνητο, πλοίο, αεροπλάνο, ταχυδρομείο, courier) έως και τη στιγμή που θα παραδοθούν στον τελικό προορισμό τους.

Οι καλύψεις είναι σύμφωνα με την τελευταία έκδοση των ρητρών του Ινστιτούτου των Άγγλων Ασφαλιστών -- Institute Cargo Clauses A, B, C.


Ενδεικτικές καλύψεις ανά ρήτρα:

Institute Cargo Clauses – C

 • Φωτιά ή έκρηξη
 • Προσάραξη, βύθιση, ανατροπή πλοίου
 • Ανατροπή, εκτροχιασμός αυτοκινήτου ή τρένου
 • Εκφόρτωση φορτίου σε λιμάνι καταφυγής
 • Γενική αβαρία
 • Εκβολή φορτίου στη θάλασσα

Institute Cargo Clauses - B

 • Φωτιά ή έκρηξη
 • Προσάραξη, βύθιση, ανατροπή πλοίου
 • Ανατροπή, εκτροχιασμός αυτοκινήτου ή τρένου
 • Εκφόρτωση φορτίου σε λιμάνι καταφυγής
 • Γενική αβαρία
 • Σεισμός, έκρηξη ηφαιστείου, κεραυνός
 • Εκβολή φορτίου στη θάλασσα
 • Αρπαγή από τα κύματα
 • Εισροή νερού θαλασσινού στο μέσο μεταφοράς
 •  Ολική απώλεια δέματος από το πλοίο κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης

Institute Cargo Clauses - A

 • Φωτιά ή έκρηξη
 • Προσάραξη, βύθιση, ανατροπή πλοίου
 • Ανατροπή, εκτροχιασμός αυτοκινήτου ή τρένου
 • Εκφόρτωση φορτίου σε λιμάνι καταφυγής
 • Γενική αβαρία
 • Σεισμός, έκρηξη ηφαιστείου, κεραυνός
 • Εκβολή φορτίου στη θάλασσα
 • Αρπαγή από τα κύματα
 • Εισροή νερού θαλασσινού στο μέσο µεταφοράς
 • Ολική απώλεια δέματος από το πλοίο κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης
 • Κλοπή
 • Κατά Παντός Κινδύνου


Στη σύγχρονη εποχή που το διεθνές εμπόριο έχει αναπτυχθεί παράλληλα με την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να μπορούν να παραδίδουν τα προϊόντα τους εγκαίρως και σε άρτια κατάσταση. Η ασφάλιση μεταφορών αποτελεί κύρια μορφή προστασίας για κάθε επαγγελματία καθώς, σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας εμπορεύματος, υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης της ζημιάς και επαναφοράς του ασφαλισμένου στην οικονομική κατάσταση που ήταν πριν την επέλευσή της.


Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.