ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας, ανεξαρτήτως της υπευθυνότητας με την οποία αντιμετωπίζει τα επαγγελματικά του καθήκοντα, δεν μπορεί να προβλέψει πιθανά λάθη ή παραλείψεις που θα συμβούν άθελά του και θα επιφέρουν θάνατο, σωματική βλάβη ή και υλικές ζημιές σε τρίτους.

Είναι σημαντικό λοιπόν, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και ο εκάστοτε ελεύθερος επαγγελματίας να προνοήσουν για την ασφάλιση της επαγγελματικής τους ευθύνης, διασφαλίζοντας την αποκατάσταση της φήμης τους, την προστασία της περιουσίας τους και τον περιορισμό της οικονομικής απώλειας που μπορεί να προκύψει.

Ένα Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης, ενδεικτικά, περιλαμβάνει τις ακόλουθες καλύψεις:

 • Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του επαγγέλματος
 • Έξοδα διερεύνησης και εξακρίβωσης συμβάντος
 • Έξοδα υπεράσπισης
 • Ποσά ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού
 • Απώλεια εγγράφων
 • Δυσφήμιση Εταιρείας
 • Απιστία υπαλλήλων
 • Έξοδα παρουσίας ενώπιον Δικαστηρίων
 • Εκτεταμένη περίοδος γνωστοποίησης απαιτήσεων


Τα προγράμματα Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης απευθύνονται σε εταιρείες ή ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αμοιβής.


Ενδεικτικά προγράμματα ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης είναι:

 • Επαγγελματική Ευθύνη Ιατρών
 • Επαγγελματική Ευθύνη Φαρμακοποιών
 • Επαγγελματική Ευθύνη Νοσηλευτών
 • Επαγγελματική Ευθύνη Μικροβιολογικών Εργαστηρίων
 • Επαγγελματική Ευθύνη IT consultants
 • Επαγγελματική Ευθύνη Τεχνικού Ασφαλείας
 • Επαγγελματική Ευθύνη Λογιστών
 • Επαγγελματική Ευθύνη Δικηγόρων
 • Επαγγελματική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών
 • Επαγγελματική Ευθύνη Tour Operator
 • Επαγγελματική Ευθύνη Υδραυλικών/Ηλεκτρολόγων/Ψυκτικών
 • Επαγγελματική Ευθύνη Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο)


Στη σύγχρονη εποχή, για ένα μεγάλο φάσμα επαγγελμάτων, παρατηρείται συχνά η αναγκαιότητα της υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης ως δείγμα ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν αλλά και της ίδιας της αξιοπιστίας τους.

Είναι σημαντικό να εξετάζονται οι ασφαλιστικές ανάγκες κάθε επαγγελματία, κατά περίπτωση, προκειμένου να επιλέγεται το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης τόσο όσο αφορά το επιθυμητό κεφάλαιο κάλυψης όσο και το εύρος των παρεχόμενων καλύψεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες