ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών
Directors & Officers Liability

Σε μία εποχή όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον με παγκόσμιες διασυνδέσεις αλλά και αυστηρό νομικό πλαίσιο, ζήτημα ουσιώδους σημασίας τόσο για τα Στελέχη και τους Διευθυντές της επιχείρησης, όσο και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να νιώθουν προστασία για τυχόν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διοίκηση της εταιρείας.

Με το ασφαλιστικό πρόγραμμα D&O δημιουργείται η δυνατότητα, τα στελέχη ή ακόμα και η ίδια η εταιρεία να προστατεύονται έναντι απαιτήσεων που μπορεί να εγερθούν εναντίον τους από τρίτους. Στη σύγχρονη εποχή έχουν αυξηθεί σημαντικά οι καταγγελίες και οι διεκδικήσεις από μετόχους, υπαλλήλους ή και από επίσημες αρχές για οικονομική/ηθική βλάβη εξαιτίας παραλείψεων κατά την άσκηση διοικητικών καθηκόντων.

Ενδεικτικά ένα πρόγραμμα D&O παρέχει:

• Κάλυψη της ευθύνης διευθυντών και στελεχών της εταιρίας, έναντι απαιτήσεων τρίτων
• Καλύπτονται τα έξοδα υπεράσπισης.
• Καλύπτονται τα έξοδα ερευνών και εξωδικαστικού συμβιβασμού
• Καλύπτεται η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση
• Καλύπτεται η απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων
• Κάλυψη θεμάτων εργατικής πρακτικής,

Αίτημα διεκδίκησης μπορεί να προκύψει ακόμα και για την πιο φερέγγυα και υπεύθυνη επιχείρηση και να επιφέρει οικονομικό πλήγμα για την ίδια και για τα στελέχη της. Ας είναι η επιχείρησή σας αυτή που θα πορεύεται με αποθέματα προνοητικότητας, προκειμένου να αποτρέψει στο μέτρο του εφικτού οικονομικές απώλειες.


Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.