ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Νομικής Προστασίας

Σε πιθανή νομική διαφορά , διασφαλίζετε και ασκείτε τα έννομα συμφέροντα σας μέσω ενός συμβολαίου Νομικής Προστασίας.
Το συμβόλαιο καλύπτει τις αναγκαίες, για την προστασία του ασφαλισμένου, δαπάνες (δικαστικές και εξώδικες). Σ’ αυτές περιλαμβάνεται η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου, καθώς και τα έξοδα και τα τέλη ενώπιον Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών. Επιπλέον, αναλαμβάνει την κάλυψη της επιδικαζόμενης στον αντίδικο δικαστική δαπάνης.Έξοδα που αναλαμβάνει η Ασφαλιστική Εταιρεία ανάλογα με το συμβόλαιο που θα επιλέξετε

 •  Τις αμοιβές του δικηγόρου, επιλογής του ασφαλισμένου ή της εταιρείας
 • Τα έξοδα διεξαγωγής της δίκης (δηλαδή δικαστικά ένσημα, χαρτόσημα, παράβολα, μεγαρόσημα, κ.λ.π.)
 • Τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων
 • Τις αμοιβές πραγματογνωμόνων που ορίζονται από το δικαστήριο
 • Τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για την επανάκτηση αφαιρεθέντος διπλώματος, αδείας ή πινακίδων κυκλοφορίας
 • Τις δαπάνες εκτέλεσης αποφάσεων (κατασχέσεων, πλειστηριασμών κλπ.)
 • Την επιδικασθείσα υπέρ του αντιδίκου και εις βάρος του ασφαλισμένου δικαστική δαπάνη
 • Τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων
 • Παροχή Νομικών Συμβουλών σε πελάτες
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού από τροχαίο
 • Διαπραγματεύσεις για εξωδικαστικό συμβιβασμό
 • και πολλές άλλες σημαντικές καλύψεις
   

Προγράμματα Νομικής Προστασίας

 • Νομική Προστασία Οχήματος και Οδηγού
 • Νομική Προστασία Drones & Χειριστή
 • Νομική Προστασία Χρήστη Διαδικτύου
 • Νομική Προστασία Σκαφών Αναψυχής
 • Νομική Προστασία Διαχειριστών Πολυκατοικιών
 • Νομική Προστασία Ενστόλων
 • Νομική Προστασία Αθλητικών Σωματείων
 • Νομική Προστασία Δημοσίων Υπαλλήλων
 • Νομική Προστασία Οικογενειακή
 • Νομική Προστασία Ιδιωτικών Υπαλλήλων
 • Νομική Προστασία Αιρετών Αξιωματούχων
 • Νομική Προστασία Προπονητών & Γυμναστών Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων
 • Νομική Προστασία Εκμίσθωσης Ακινήτου
 • Νομική Προστασία Ατομική
 • Νομική Προστασία Ιδιοκτήτη Κατοικιδίων