ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ομαδικά Προγράμματα Υγείας , Ζωής και Δημιουργίας Σύνταξης

Στη σύγχρονη εποχή παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη αδυναμία της Κοινωνικής Ασφάλισης να ανταπεξέλθει στα περίθαλψη των πολιτών. Παράλληλα, ο ιατρικός πληθωρισμός έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό, όστε να καθιστά το κόστος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης δυσβάστακτο για κάθε εργαζόμενο. Ωστόσο πλέον, μέσα από ένα πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής και Υγείας, κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να παρέχει ασφάλιση του προσωπικού της με χαμηλό κόστος ανά εργαζόμενο, αναβαθμίζοντας τις δυνατές παροχές υγείας με τη πρόσβαση του προσωπικού σε διαγνωστικά κέντρα ή ακόμα και σε ιδιωτικά νοσοκομεία.
Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης και τις οικονομικές δυνατότητες της, η εκάστοτε εταιρεία μπορεί να επιλέξει μεταξύ ενός μεγάλου εύρους καλύψεων προκειμένου να, δημιουργηθεί το κατάλληλο πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες τόσο στις δικές της όσο και του προσωπικού της. Ένα πλήρες πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης περιλαμβάνει Ασφάλιση Ζωής, Νοσοκομειακή περίθαλψη, επιδοματικές παροχές και Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Ενδεικτικές και όχι περιοριστικές καλύψεις ομαδικής ασφάλιση είναι:

 • Aσφάλιση ζωής
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια ή ατύχημα
 • Κάλυψη ημερήσιας νοσηλείας ή χειρουργικής επέμβασης
 • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας
 • Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα ή Μόνιμη μερική ανικανότητα
 • Νοσοκομειακό ή χειρουργικό επίδομα
 • Κάλυψη ιατρικών αμοιβών
 • Κάλυψη αποκλειστικής
 • Ασφάλιση πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια
 • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα
 • Κάλυψη φυσιοθεραπειών
 • Κάλυψη εξόδων επείγουσας μεταφοράς
 • Επίδομα μητρότητας
 • Επιδόματα σοβαρών ασθενειών και παθήσεων
 • Διαγνωστικές εξετάσεις
 • Επισκέψεις σε ιδιωτικούς ιατρούς
 • Ετήσιο Check up
 • Οφθαλμολογικές παροχές
 • Οδοντιατρικές παροχές
 
Ενδεικτικά κίνητρα επιχείρησης, επιλογής Ομαδικής Ασφάλισης:
 
 •  H ομαδική ασφάλιση του προσωπικού μιας επιχείρησης αποτελεί κίνητρο για τον εργαζόμενο για βελτίωση της αποδοτικότητας του και επιφέρει αφοσίωση στην εταιρεία όπου εργάζεται. Επιπλεόν η ομαδική ασφάλιση αποτελεί κίνητρο προσέλευσης νέων συνεργατών.
 •  Ασφάλιση όλων των εργαζομένων, χωρίς έλεγχο ιατρικού ιστορικού.
 •  Δυνατότητα ασφάλισης επιχειρηματία και προσωπικού με χαμηλό κόστος ασφαλίστρων ανά ασφαλισμένο.
 •  Φοροαπαλλαγή για τον εργοδότη, καθώς με την τρέχουνσα νομοθεσία το ομαδικό συμβόλαιο εκπίπτει σαν έξοδο της επιχείρησης.
 •  Προσαρμογή παροχών, ανάλογα με τη βαθμίδα των εργαζομένων ή των στελεχών της επιχείρησης.
 •  Δυνατότητα ασφάλισης και των μελών της οικογένειας κάθε εργαζομένου, με αντίστοιχο χαμηλό κόστος.
 •  Δυνατότητα συνδυασμού ομαδικής ασφάλισης με ατομικό συμβόλαιο υγείας που έχει συνάψει κάθε εργαζόμενος για τον ίδιο ή την οικογένεια του.
 •  Αποτελεί παράγοντα δημιουργίας κύρους για την επιχείρηση.
 •  Αποτελεί ουσιαστική παροχή για κάθε εργαζόμενο και δεν φορολογείται, καθώς δεν ενσωματώνεται στο μισθό.
 

Για έκδοση προσφοράς ομαδικής ασφάλισης χρειάζεται η προσκόμιση των κάτωθι:
1. Έντυπο ανάθεσης για έρευνα αγοράς ασφαλιστικού προγράμματος ομαδικής ασφάλισης.
2. Αρχείο excel στο οποίο αναφέρεται το πλήθος του προσωπικού και των στελεχών της επιχείρησης με αναφορά σε φύλλο, ημερομηνία γέννησης και εργασιακά καθήκοντα.
3. Έντυπο με τις αιτούμενες καλύψεις ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Εάν επιχείρηση έχει ήδη συνάψει ομαδικό συμβόλαιο και επιθυμεί ανταγωνιστικότερη προσφορά, πέρα από τα παραπάνω θα χρειαστεί να προσκομίσει έντυπο με αναφορά στις αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί.

Κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του μεγέθους της, έχει πλέον τη δυνατότητα να συνάψει συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας, βελτιώνοντας τα κίνητρα συνεργασίας με το προσωπικό και τα στελέχη της και δημιουργώντας αίσθημα ασφάλειας αλλά και ευρύτερου κύρους στην αγορά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.