ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Επαγγελματικών Οχημάτων

Η ασφάλιση κάθε είδους οχήματος που φέρει Ελληνικές πινακίδες είναι υποχρεωτική, βάση του νόμου 489/76, έναντι Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες. Ανεξάρτητα από το εάν κάποιος θεωρεί την ασφάλιση του οχήματός του νομική υποχρέωση ή  ανάγκη εξασφάλισης περιουσιακού στοιχείου, είναι σημαντικό να έχει τη δυνατότητα ασφάλισης του οχήματος  με εναλλακτικά σχέδια κάλυψης, με την επιλογή ενός κατάλληλου προγράμματος σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες.

Ενδεικτικές καλύψεις ασφάλισης οχήματος
 
 • Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές σε τρίτους
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Οδική Βοήθεια
 • Φροντίδα ατυχήματος
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Πυρκαγιά
 • Τρομοκρατικές ενέργειες, Στάσεις, Αναταραχές
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Νομική Προστασία
 • Κλοπή (Ολική/Μερική)
 • Κάλυψη αερόσακων
 • Αντικατάσταση κλειδιών
 • Κάλυψη ηχοσυστήματος
 • Απώλεια εγγράφων – κάλυψη κλειδιών
 • Κάλυψη συστήματος πλοήγησης (GPS)
 • Ίδιες ζημιές
 • Κακόβουλες ενέργειες
Προκειμένου να σας σταλεί πρόταση ασφάλισης για το όχημα σας, είναι αναγκαίο να προσκομιστούν η άδεια κυκλοφορίας και το δίπλωμα οδήγησης ιδιοκτήτη ή οδηγού.

Οχήματα που ασφαλίζονται και που είθισται να χρησιμοποιούνται ως Επαγγελματικά είναι :
 • Φορτηγά
 • Φορτηγά ψυγεία
 • Φορτηγά αγροτικά
 • Φορτηγά Διεθνών μεταφορών ή εθνικών μεταφορών (ΦΔΧ)
 • Φορτηγά μεταφοράς καυσίμων
 • Επιβατικά οχήματα και μηχανές
 • Σχολικά λεωφορεία
 • Τουριστικά λεωφορεία
 • Ταξί
 • Μηχανήματα έργου
 • Γερανοί
 • Οχήματα με πινακίδες ΔΟΚ
 • Οχήματα σχολής οδηγών
 • Ενοικιαζόμενα οχήματα
 • Οχήματα Στόλου

Σημαντική επισήμανση για την ασφάλιση μηχανημάτων έργου:
Στο πλαίσιο της ασφάλισης ενός μηχανήματος έργου ή γερανοφόρου, πέρα από την ασφάλιση τού κατά την κυκλοφορία του, για την αστική ευθύνη προς τρίτους βάση του νόμου, υπάρχει δυνατότητα να ασφαλιστεί ως ΕΡΓΑΛΕΙΟ με ξεχωριστό συμβόλαιο ή με επέκταση κάλυψης στο ήδη υπάρχον. Με την συγκεκριμένη επέκταση κάλυψης, όταν το όχημα είναι σταθερό σε ένα εργοτάξιο για την εκτέλεση εργασιών, θα έχει εξασφαλίστεί κάλυψη για τυχόν ζημιές προς τρίτους κατά τη λειτουργία του.

Εύρος επιλογών επέκτασης αστικής ευθύνης οχήματος ανάλογα τον τύπο και τη χρήση του :
 • Καλύπτονται οι απαιτήσεις τρίτων για Σωματικές Βλάβες, Θάνατο ή/και Υλικές Ζημίες από ατυχήματα που τυχόν θα προκληθούν από τη λειτουργία του οχήματος σαν εργαλείο.
 • Καλύπτονται οι απαιτήσεις τρίτων για Σωματικές Βλάβες, Θάνατο ή/και Υλικές Ζημίες από ατυχήματα που τυχόν θα προκληθούν από το μεταφερόμενο φορτίο.
 • Καλύπτονται οι απαιτήσεις τρίτων για Σωματικές Βλάβες, Θάνατο ή/και Υλικές Ζημίες από ατυχήματα που τυχόν θα προκληθούν εκ του ανυψούμενου από το γερανοφόρο όχημα φορτίου.
 • Καλύπτονται οι απαιτήσεις τρίτων για υλικές ζημίες από ατυχήματα που τυχόν θα προκληθόυν στο ίδιο το ανυψούμενο φορτίο κατά τη λειτουργία του γερανοφόρου οχήματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.