ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Περιουσιακών Στοιχείων και Παγίων

Κάθε ιδιοκτήτης επιχείρησης, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενο της, έχει επενδύσει για τον χώρο των εγκαταστάσεών της, για τις πρώτες ύλες, για τον εξοπλισμό και για το ανθρώπινο προσωπικό. Δεν είναι υπερβολή λοιπόν οι ιδιοκτήτες να βλέπουν την επιχείρηση τους ως δεύτερο σπίτι τους και να προνοούν για την ασφάλιση της περιουσίας τους.

Είναι σημαντικό να εξετάζονται οι ασφαλιστικές ανάγκες κάθε επαγγελματία κατά περίπτωση, προκειμένου να επιλέγεται το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης όσο αφορά το εύρος των παρεχόμενων καλύψεων.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες


Ενδεικτικές καλύψεις περιουσίας επιχείρησης:

 • Πυρκαγιά-Κεραυνός-Έκρηξη
 • Ζημιές από καπνό
 • Πυρκαγιά εκ δάσους
 • Ζημιές από προσπάθεια κατάσβεσης ή περιορισμού της φωτιάς
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πτώση αεροπλάνων ή αντικειμένων αποσπασθέντων εξ' αυτών
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Πλημμύρα-Καταιγίδα-Θύελλα-Τυφώνας
 • Κάλυψη άντλησης υδάτων
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Κάλυψη ζημιών στις ίδιες τις σωληνώσεις
 • Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημίες από νερά
 • Χιόνι-Παγετός-Χαλάζι
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές, Στάσεις, Απεργίες
 • Κακόβουλη βλάβη
 • Κλοπή
 • Ζημιές κλέπτη στο κτίριο
 • Απώλεια χρημάτων από ένοπλη ληστεία (Hold up)
 • Απώλεια κερδών κατόπιν διακοπής εργασιών
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Κάλυψη φωτεινών και μη επιγραφών από ασφαλιζόμενο κίνδυνο
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Κάλυψη βραχυκυκλώματος
 • Απώλεια ενοικίων
 • Γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων
 • Έξοδα φύλαξης/ μεταφοράς περιεχομένου
 • Κάλυψη περιεχομένου κατά τη διάρκεια προσωρινής μεταστέγασης
 • Κάλυψη αλλοίωσης εμπορευμάτων
 • Κάλυψη σεισμού ή/και πυρκαγιά εξαιτίας σεισμού
 • Κάλυψη Νομικής Προστασίας
 • Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών

.