ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ασφάλιση Κατοικίδιων Ζώων

Εάν επιθυμείτε να προσφέρετε την καλύτερη δυνατή φροντίδα στο κατοικίδιο σας, υπάρχουν προγράμματα τα οποία αφορούν την ασφάλιση σκύλων, ανεξαρτήτως ράτσας και ηλικίας από 3 μηνών έως 10 ετών, ετησίως ανανεούμενα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης και πέραν του ορίου των 10 ετών υπό προϋποθέσεις. Τα προγράμματα παρέχουν ουσιαστική κάλυψη έναντι ατυχημάτων ή/και ασθενειών.
Βασικές καλύψεις που περιλαμβάνουν όλα τα ασφαλιστικά πακέτα για κατοικίδια ζώα

Δαπάνες Νοσηλείας: Κάλυψη εξόδων νοσηλείας του κατοικίδιου με ελεύθερη επιλογή ιατρού ή κλινικής πανελλαδικά
Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες: Καλύπτονται τα έξοδα που αφορούν εξετάσεις, αμοιβές ιατρών, θεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις
Απώλεια Ζωής Κατοικίδιου: Σε περίπτωση απώλειας ζωής του κατοικίδιου, η εταιρεία καταβάλλει εφάπαξ αποζημίωση
Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη: Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που το κατοικίδιο προκαλέσει σωματικές βλάβες ή θάνατο ή υλικές ζημίες σε τρίτους
Νομική Προστασία Ιδιοκτήτη: Για διεκδίκηση αποζημίωσης, ποινική υπεράσπιση και γενικότερα για διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων.