ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οχημάτων, όλων των χρήσεων

βασική ασφάλεια αυτοκινήτου είναι η ελάχιστη ασφάλεια που επιβάλλει ο Νόμος. Περιλαμβάνει την κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων του ιδιοκτήτη και οδηγού, σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά του.

Συνήθως περιλαμβάνει και τις παρακάτω καλύψεις

• Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
Σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα, καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα σας.

• Φροντίδα ατυχήματος
Συνεργάτης της ασφαλιστικής έρχεται στον τόπο του ατυχήματος για να καταγράψει το περιστατικό και να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα.

Σκοπός της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου είναι η πληρέστερη, κατά το δυνατόν, διασφάλιση της αποκατάστασης των ζημιών (σωματικών βλαβών ή και υλικών ζημιών) που μπορεί να προκληθούν σε τρίτα πρόσωπα σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που οφείλεται σε αμέλεια του οδηγού του αυτοκινήτου. Θα πρέπει, όμως, να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλες ασφαλίσεις (προαιρετικές ασφαλίσεις), πλην της υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, οι οποίες στοχεύουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη δική σας εξασφάλιση, καθώς και στην αποκατάσταση των ζημιών του δικού σας αυτοκινήτου, ακόμη και στην περίπτωση που εσείς ευθύνεστε για το ατύχημα.

Οι κυριότερες προαιρετικές καλύψεις ασφάλισης οχημάτων

 • Κάλυψη πυρός καλύπτει τις υλικές ζημιές του ασφαλιζόμενου οχήματος που προκαλούνται από πυρκαγιά
 • Ολική κλοπή καλύπτει την κατά την ημέρα της απώλειας τρέχουσα εμπορική αξία του ασφαλιζομένου οχήματος.
 • Μερική κλοπή καλύπτει τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητο κατά την απόπειρα κλοπής, καθώς και τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου που είναι σταθερά προσδεμένα και απαραίτητα για την κίνησή του.
 • Κάλυψη των φυσικών φαινομένων. Καλύπτονται οι ζημιές στο ασφαλιζόμενο όχημα που προκαλούνται από: καταιγίδα, τυφώνα, πλημμύρα, χίονι, χαλάζι, σεισμό κ.λ.π. , με βάση δελτίο καιρικών φαινομένων από την Ε.Μ.Υ.
 • Κάλυψη ιδίων ζημιών οχήματος. Καλύπτει ζημιές του ασφαλιζόμενου οχήματος που προκαλούνται αποκλειστικά από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή και ανατροπή του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Ασφαλιστική Εταιρεία.
 • Κάλυψη θραύσης κρυστάλλων. Αναλαμβάνουμε τα έξοδα αντικατάστασης ή επισκευής των κρυστάλλων ή της ηλιοροφής του αυτοκινήτου σας από ζημιές που προκλήθηκαν σε αυτά από οποιαδήποτε αιτία.
 • Κάλυψη της Οδικής Βοήθειας. Αναλαμβάνει την επισκευή του οχήματός σας στο σημείο του συμβάντος. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιτόπου επισκευή του οχήματος, αναλαμβάνει τη μεταφορά του σε συνεργείο της επιλογής σας.
 • Κάλυψη της Νομικής Προστασίας. Αναλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη διαδικασία απαίτησης αποζημίωσής σας από τροχαίο ατύχημα, εφόσον δεν ευθύνεστε. Την υπεράσπισή σας σε ποινικά δικαστήρια εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος.

 

Κατηγορίες οχημάτων που μπορούν να ασφαλιστούν

 • Επιβατικά Ι.Χ. και με ρυμούλκα 2 ή 4 τροχών
 • Επιβατικά Ι.Χ – Ηλεκτρικά οχήματα
 • Φορτηγά Ι.Χ. και με ρυμούλκα 2 ή 4 τροχών
 • Αγροτικά Ι.Χ.
 • Μοτοποδήλατα – Μοτοσικλέτες


Επίσης, υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, προσφέροντας ασφάλιση ηλεκτρικών πατινιών και ηλεκτρικών ποδηλάτων έως 250Watt.

Ενδεικτικές καλύψεις

 • Αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του ποδηλάτου
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Ολική κλοπή ποδηλάτου
 • Κάλυψη ιδίων ζημιών από πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή
 • Νομική Προστασία
 • Φροντίδα ατυχήματος
 • Προσωπικό ατύχημα ποδηλάτη
 • Οδική Βοήθεια