ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ασφάλιση κατοικιών

Το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να διαθέτει μία οικογένεια είναι η κατοικία της. Κομβικής σημασίας είναι η προστασία της οικίας από μικρούς ή μεγαλύτερους κινδύνους για να νιώθει ο κάθε ιδιοκτήτης ή και ένοικος ασφαλής. Εάν λάβουμε υπόψη ότι η Ελλάδα είναι μία χώρ με υψηλή σεισμικότητα  και πως τα τελευταία χρόνια η κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει αύξηση της συχνότητας και σφοδρότητας των ακραίων φαινομένων, η ασφάλιση του σπιτιού μας είναι αναγκαία.

Έχουμε τη δυνατότητα να σας προτείνουμε το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα για την κατοικία σας, είτε είναι κύρια είτε εξοχική, έχοντας πάντα ως γνώμονα τις δικές σας ανάγκες.
Μπορείτε να βρείτε ένα οικονομικό πρόγραμμα ασφάλισης σύμφωνα με τις τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις σας ή ένα πρόγραμμα που να περιέχει πλήρη κάλυψη της οικίας σας από πληθώρα πιθανών κινδύνων.


Ορισμένες από τις βασικές καλύψεις ασφάλισης κατοικίας είναι οι ακόλουθες:

 • Πυρκαγιά – Κεραυνός
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ζημιές από καπνό
 • Ζημιές από έκρηξη
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Ζημιές από βραχυκύκλωμα
 • Ζημιές από έκρηξη λέβητα
 • Θραύση/ Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Θραύση τζαμιών/ πινάκων/ παραθύρων
 • Πλημμύρα – Καταιγίδα – Θύελλα- Χιόνι – Χαλάζι – Παγετός
 • Κακόβουλες πράξεις-Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ληστεία
 • Ζημιές από κλοπή
 • Αποζημίωση σε αξία καινούριου
 • Απώλεια ενοικίου (για ιδιοκτήτες)
 • Έξοδα μεταστέγασης περιεχομένου
 • Κάλυψη υπαίθριων εγκαταστάσεων
 • Αστική Ευθύνη προς τρίτους από μετάδοση πυρκαγιάς
 • Έξοδα αρχιτεκτόνων/ μηχανικών
 • Πτώση δένδρων/ κλαδιών δένδρων/ ηλεκτρικών – τηλεφωνικών στηλών
 • Σεισμός κτιρίου/ περιεχομένου
 • Κατολίσθηση/ Καθίζηση


Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή για έκδοση προσφοράς, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.