ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Αποταμίευση και Επένδυση

Τα Επενδυτικά Προγράμματα έχουν σκοπό τη δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα καλύπτει τις ανάγκες της αποταμίευσης ή της σύνταξης. Οι σπουδές των παιδιών, η ζωή μετά το πέρας της εργασίας ή ένα καλύτερο μέλλον, αποτελούν προτεραιότητα που καλύπτεται με τη μέγιστη ευθύνη. Όποιος και να είναι ο σκοπός, αυτό που σίγουρα θα χρειαστείτε είναι μια επενδυτική στρατηγική. Η σύγχρονη πρόταση στο χώρο των συντάξεων είναι ένα ασφαλιστικό Unit - Linked προϊόν, συνδεδεμένο με επενδύσεις και με ασφαλιστικές καλύψεις, έτσι ώστε να σας διασφαλίζει εισόδημα ακόμα και αν συμβεί κάτι απρόβλεπτο στη ζωή σας.
 

Δυνατότητες και Εξασφαλίσεις που προσφέρουν τα προγράμματα:

  •  Σταδιακή αποταμίευση με προοπτική αποδόσεων
  •  Εσείς επιλέγετε το ποσό που θέλετε να καταβάλλετε, ξεκινώντας ακόμα και από 50 € τον μήνα
  •  Συμμετοχή στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου ακόμη και με μικρό διαθέσιμο κεφάλαιο
  •  Ευελιξία στις καταβολές και την κατανομή της επένδυσής σας
  • Αξιοποίηση του επιπλέον κεφαλαίου που τυχόν διαθέτετε, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα των εφάπαξ έκτακτων καταβολών
  • Δυνατότητα μεγάλης διασποράς κεφαλαίων και άρα μείωσης του επενδυτικού ρίσκου, με πολλά επενδυτικά σενάρια.
  • Ταυτόχρονη λειτουργία Ασφαλιστηρίου Ζωής και επενδυτικού προγράμματος
  • Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής των καταβολών σας, λόγω ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα. Το συμβόλαιό σας συνεχίζει να πληρώνεται από την εταιρεία μας μέχρι τη λήξη του.
  • Ολική ή Μερική Εξαγοράς του Λογαριασμού Επένδυσης
  • Και πολλές άλλες παροχές σύμφωνα με τις ανάγκες σας


Η πραγματικότητα στις αποταμιεύσεις έχει αλλάξει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Κάθε επένδυση έχει κινδύνους και ενδέχεται να επιφέρει απώλειες από τα χρήματα που θα έχετε διαθέσει. Τα προγράμματα Unit Linked προσφέρουν πλεονεκτήματα και ασφάλεια που υπερέχουν συγκριτικά άλλων επενδυτικών επιλογών.

Τα προγράμματα διατίθενται σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρείες της Ελλάδας και με τη διαχείριση των επενδυόμενων κεφαλαίων από μερικούς εκ των κορυφαίων Επενδυτικών Οίκων (BNP Paribas και BlackRock, Groupama Asset Management, Eurobank Fund Management Company).

Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα έντυπα βασικών πληροφοριών των προϊόντων και τον εξειδικευμένο ασφαλιστικό σας πράκτορα.

Εποπτική αρχή: Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος