ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο καλύπτει ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις για λόγους ασθενείας, ατυχήματος ή/και πρόληψης. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης ετήσιου προληπτικού ελέγχου (Check Up).

Οι παροχές προσφέρονται με προσιτό κόστος από τους μεγαλύτερους ιδιώτες παρόχους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε συνεργασία με τις κυριότερες Ασφαλιστικές Εταιρείες. Η ηλικία εισόδου στο πρόγραμμα είναι από 30 ημερών βρέφη έως 70 ετών, χωρίς ιατρική αξιολόγηση κατά την έναρξη.


Ενδεικτικά ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε καλύπτονται :

  • Διαγνωστικές Εξετάσεις

Δωρεάν ή μικρή συμμετοχή σε διαγνωστικές εξετάσεις στα συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα με τη χρήση παραπεμπτικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή με τη χρήση απλού ιατρικού παραπεμπτικού.

  • Ιατρικές Επισκέψεις

Δωρεάν ή μικρή συμμετοχή στα ιατρεία των Διαγνωστικών Κέντρων, στα ιατρεία των συμβεβλημένων ιατρών και κατ’ οίκον ιατρικές επισκέψεις από συμβεβλημένους ιατρούς.

  • Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος Υγείας (Check Up)

Προσφέρεται δωρεάν έλεγχος μία φορά, ανάλογα με το πρόγραμμα επιλογής και τον χρόνο, καθώς και εξειδικευμένοι έλεγχοι σε προνομιακή τιμή.

  • Προγεννητικός Έλεγχος

Παρέχονται διαφορετικές επιλογές προγραμμάτων, έτσι ώστε ο κάθε ασφαλισμένος να έχει την δυνατότητα να επιλέξει εκείνο που εξυπηρετεί τις δικές του ανάγκες.